Przed Krajowym Zjazdem

Materiały na Radę Krajową są już od dawna dostępne na internetowej stronie Izby. Czytam codziennie po kilka plików i śledzę stanowiska Okręgowych Zgromadzeń PIRP w sprawie dokumentów przygotowanych na Zjazd: Kodeksu etyki, Statutu i Zasad gospodarki finansowej.

Od dzisiaj analizuję kolejne materiały przez pryzmat Uwag przedstawionych dziś na naszej liście dyskusyjnej przez Kol. Prezesa - Andrzeja Kacperskiego.

Sądzę, że doniosłe kwestie poruszone w tych Uwagach powinny znaleźć odpowiedź w uchwałach Zjazdu, jednak opracowania zaakceptowane już przez większość Zgromadzeń Okręgowych PIRP nie rozstrzygają wielu spośród tych spraw.

Warto rozważyć, czy w przyszłości głosowania na dokumentami tej rangi nie powinny odbywać się korespondencyjnie, tak jak wybory w EPI, aby każdy członek Samorządu miał szansę wypowiedzieć się w sprawach węzłowych i kierunkowych, pozostawionych do uregulowań wewnętrznych w przymusowej organizacji samorządowej – zgodnie z najlepszymi wzorami demokracji bezpośredniej.

Opracowanie materiałów do uchwalenia przez Zjazd powinno poprzedzać referendum (korespondencyjne), w formie pytań szczegółowych: czy Kol. chałaby/chaciałby kwestę X mieć rozstrzygniętą według wariantu A), B) czy C).  Każdy z wariantów powinien mieć ocenę finansową jego skutków.

W drugim kroku głosowanie byłoby przeprowadzane nad dokumentami opracowanymi z rozwiązaniami wariantowymi, jednak gwarantującymi spójność całości, przygotowanymi przez poszczególne Komisje Izby na  podstawie wyników referendum.

Sadzę, że koszty byłby niższe niż niezbędne do zorganizowania Zjazdu.

Obawiam się, czy obecny Zjazd Nadzwyczajny sprosta postawionym przed nim zadaniom, bo  dyskusja przedzjazdowa jeszcze się nie rozwinęła.

Chętnie poznałabym opinie  zwłaszcza tych spośród Koleżeństwa, którzy nie planują uczestnictwa w Zjeździe.

Ewa Malewska

04.01.2012