Tłumaczenia maszynowe

Tłumaczenia maszynowe

Temat ten zazębia się z problem patentu jednolitego i dostępnością informacji technicznych w krajach, w których patent jednolity ma obowiązywać.

EPO deklaruje, że języki nie powinny stanowić bariery w dostępie do informacji.  Wyzwanie jest ogromne, bowiem chodzi o 28 języków  państw członkowskich konwencji o patencie europejskim. EPO realizuje projekt PATENT TRANSLATE  zapewniający maszynowe tłumaczenia na języki narodowe. Wskazuje, że ten wysiłek techniczny i organizacyjny ma ścisły związek z patentem jednolitym.

W pierwszym etapie to tłumaczenie z angielskiego i na angielski z następujących języków - francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, portugalski, szwedzki. W planie do końca 2014 r. kolejno w drugim rzucie duński, holenderski,  fiński, grecki, węgierski i norweski.  Pozostałe, niewymieniane z nazwy – wśród nich polski, w latach 2013-2014. Do końca 2014,  system PATENT TRANSLATE ma  zapewniać maszynowe tłumaczenia na wszystkie 28 języków państw-stron EPC oraz na języki chiński, japoński, koreański i rosyjski. System ten ma służyć  także udostępnianiu wiedzy z pełnych tekstów patentów krajowych udzielanych w tych językach.

System Patent Translate opiera się na istniejącym narzędziu Google Translate, "wyszkolonym" w oparciu o tłumaczenia patentów sporządzone przez ekspertów. Trzeba teraz marzyć o sprawnych wyszukiwarkach haseł reagujących na wszystkie języki,  bo  taka masa informacji jest nie do przetrawienia klasyczną metodą czytania pełnych tekstów po kolei.

Zastanawiają kryteria wyboru języków do kolejnych transz języków poddawanych obróbce systemu tłumaczeń mechanicznych. Twórcy systemu kierowali się zapewne ilością informacji dostępnych w tych językach, na co przekłada się częściowo zaawansowanie technologiczne krajów posługujących się tymi językami.

Szkoda, że ilość krajowych zgłoszeń w UP RP lub zgłoszeń z Polski za granicę nie umiejscowiła nas wyżej w tej kolejce do maszynowego tłumaczenia. Jasno bowiem widać, że  gdyby kryterium wynikało z wielkości rynku oraz wielkości populacji, której należy przekazać informację i wiedzę, powinniśmy znaleźć się  w pierwszym etapie obok Hiszpanii i Włoch.

Zachęcamy Koleżanki i Kolegów rzeczników do  śledzenia tłumaczeń patentów europejskich walidowanych w Polsce na serwerze publikacji UP RP. Wielu spośród wynalazków objętych tymi patentami nie uznalibyśmy nawet za wzory użytkowe, a może niektóre tylko udałoby się nam zakwalifikować jedynie jako wzory przemysłowe.  Być może tu tkwi sekret niewielkiej ilości zgłoszeń krajowych w Polsce i z Polski, a w konsekwencji - maszynowe tłumaczenia opisów patentowych na polski i z polskiego – w bardziej odległej w czasie części planów EPO.

Informacje powyższe zostały zaczerpnięte z prezentacji przygotowanej przez EPO z wykorzystaniem Microsoft Office PowerPoint, udostępnionej członkom komisji EPPC  w EPI.

Ewa Malewska

01.03.2012